Žandovský mlýn na Skaličce u Tišnova

už přes padesát let nemele. Přiložený pohled je na zanášku - obchodní centrum vodního mlýna.
mlýn na Skaličce u Tišnova     PF 2019

Dnes je to místo tiché a tak se nedivte, že náš mlýn se těší z každé návštěvy. Na sousedské besedy zveme všechny své přátele a známé i kolem spěchající. Velkou radost máme vždy ze zájmu dětí:

děti v mlýnici   děti v mlýnici

rok_2015   rok_2016   rok_2017   rok_2018   rok_2019     Novinky


Na jaře to vypadá všude nadějně - i u nás!
mlýn na Skaličce u Tišnova


mlýn Žandovských, 666 03 Skalička 14
rodina Benešova
e-mail: zandomlyn@seznam.cz

Vítejte na našich stránkách

Jsme potomci starého mlynářského rodu. O našem mlýně na Skaličce u Tišnova nabízíme pár informací. Jsme již důchodci a zajímá nás historie; jsme přesvědčeni, že právě znalost dějin je důležitá pro dobré pochopení dneška a přináší naději také do budoucna.
Mlýn je stařičký, a kdyby mohl vyprávět, bylo by to jistě zajímavé; nemele už mnoho let, v poslední době mu zejména nepřála socialistická výstavba. Snažíme se nyní obnovit pár vzpomínek, které snad budou zajímavé i pro mladší generaci.

Vybraná data o našem mlýně:

1349 - První známá písemná zmínka o mlýně na Skaličce

1494 - Beneš z Vohančic koupil od Vratislava z Pernštejna ves Skaličku se mlýnem

1783 - Na Skaličku údajně zavítal člen rodiny mlynářů Žandovských z Těšan

1822 - Mlynáři Žandovští trvale usazeni na Skaličce

1931 - Na Skaličku je zaveden elektrický proud a slouží též pro mlýn

1945 - Zatýkání na Skaličce a poprava členů rodiny Žandovských v Mauthausenu

1986 - Zemřela Anděla Žandovská, dcera mlynáře Karla, poslední toho příjmení na Skaličce

2012 - Ve mlýně zpřístupněna minivýstavka VZPOMÍNKA NA JANKA SKÁCELA


Pár poznámek o blízkém i vzdálenějším okolí mlýna


A víte, kde se pere Starý a Nový rok? Přečtěte si!

Další informace z našeho mlýna teprve připravujeme - může Vás třeba něco konkrétně zajímat?

Napište nám


Mezi časté dotazy patří náš vztah k jinému známému mlýnu Žandovských, který se nachází na Hodonínsku. O našich společných předcích nepochybujeme: náš nejstarší známý předek je Ignác Žandovský, mlynář ze Žatčan. Ten měl tři dospělé syny: Ignác se usadil na Skaličce a oženil se tu. Druhý se stal mlynářem v Otnici a v této větvi jsou dosud mužští potomci příjmení Žandovský. Ani jejich mlýn však už nemele; doba rozkvětu mlýnů je nenávratně minulostí, ale současný zájem o energii z obnovitelných zdrojů vede také k hlubšímu studiu historických zařízení využívajících přírozenou sílu vody či větru. Naše úcta k dovednosti předků může být dobrým základem pro hledání budoucích úspěšných technologií.

Počátky vodních mlýnů v českých zemích  je upravený odborný text PhDr. Martiny Maříkové ze semináře na podzim 2008.

Mlýny představovaly v kraji od nepaměti místa setkávání; snažíme se být této tradici věrni a pořádáme již celkem pravidelně přátelská setkání ve mlýně - alespoň o významných svátcích. V roce 2013 to byly dny 8. května, 5. července, 28. září. Obdobně pak i v dalších letech. Besedy jsou vždy připravovány ve spolupráci se zastupiteli obce a pozvánky zveřejňovány podle místních zvyklostí.

Pár náhodných fotek z besed ve mlýně na Skaličce je zde a tady je vzpomínka na 8. 5. 2013 a září 2013.
Z následujícího roku je vzpomínka na 8. 5.  2014.
Klidné pozdní odpoledne ve všední letní den

mlýn na Skaličce u Tišnova
Budova mlýna v zimě

mlýn na Skaličce u Tišnova


Návrat na úvodní obrázek


Ukázka z minivýstavy VZPOMÍNKA NA JANKA SKÁCELA,
která přibližuje vztah básníka ke mlýnu na Skaličce, je zde
a tady   je text o vztahu básníkova otce k našemu mlýnu.

Ve mlýně tvořil také básníkův bratr malíř Petr Skácel
viz olej - králíkárna na dvoře mlýna v 60 letech.

Z malířů na Skaličce nutno především zmínit rodáky, bratry Kotasovy;
jejich neteř na Skaličce dosud žije a vytváří překrásná díla.

Z dalších umělců žijících na Skaličce jmenujme manžele Jurkovy.
Krátké informace o nich i od nich: brněnský herec
Jiří Jurka vzpomíná na Skaličku.

V roce 2014 byl pro Den otevřených vrat zvolen státní svátek 5. a Skaličkiáda 26. července.
Otevíráme 5. 7.   a srdečně zveme: těší se na Vás stařičký mlýn.
Skaličkiáda  byla již tradičně úspěšná; připomněli jsme si také datum  28. 7. 1914.
Ve mlýně jsme v roce 2014 ještě připravili malé předhodové setkání v sobotu 20. září   s cimbálkou a vzpomínkovou minivýstavku v sobotu 27. na svatováclavské hody neboli další již tradiční Deň vudevřenéch vrat. Náš mlýn má z toho radost. Pravidelné zazimování mlýna připadlo v roce 2014 na sobotu 6. prosince. To se také vařila polední zelňačka a pár přátel přišlo na besedu. Pořád je na co vzpomínat a na co se těšit. Na přátelské besedy ve mlýně vždy srdečně zveme. Dá-li PánBůh budeme se setkávat i nadále.


Rok 2015 byl výroční: před 70 lety skončila v naší zemi poslední válka, ale čtyři mladí členové rodiny Žandovských se jejího konce už nedožili. VZPOMÍNKA U PAMÁTNÍKU V LESE BYLA PŘIPRAVENA NA 8. KVĚTEN. Bohužel hned začátkem roku se prohnala kolem pomníku vichřice a zanechala polom. Snad v tom nebyla nějaká skrytá symbolika a budeme se setkávat častěji s dobrými zprávami. Ačkoliv restaurování pomníku v lese stále stěžovaly popadané stromy, mohli jsme již v dubnu nabídnout pozvánku. Ta oficielní byla na webu obce Skalička. Ve mlýně byla přístupná minivýstava POPRAVILI JE, ALE NEUMLČELI. Takto jsme zvali na 8. května 2015. Ukázka z výstavy v seknici a z projevu u pomníku. Chceme postupně doplnit a rozšířit pěkné vzpomínky Jirky Beneše na Milana Genserka, velitele Třetí čs. úderné roty generála Luži. A víte, kde je kenotaf  popravených sourozenců Žandovských?

Doprovodný program SKALIČKIÁDY IV otevřel mlýn v sobotu 1. srpna 2015.

Předhodová beseda byla připravena na sobotu 19. září 2015; tradiční odpolední koncert zahrálo brněnské kvarteto MORAVSKÉ ŽESTĚ, drobná minivýstava nesla název FOTKY Z PRÁZDNINOVÝCH CEST. Počasí nám přálo a bylo nám spolu pěkně.

Nově jsme do mlýna pořídili židle a rádi bychom zkusili obnovit pořádání zimních koncertů v seknici; v sedmdesátých letech minulého století bývaly oblíbené. Hrávalo především Moravské kvarteto, přišli se však představit i jiní muzikanti; z interpretů třeba Iva Bittová, ze skladatelů pak Bárta, Ištvan, Matys, Parsch, Slimáček a další. Myslíte, že může být i nyní o něco obdobného zájem? Moc jistí si nejsme. Uvažovali jsme o takové malé zkoušce na státní svátek 28. října, chyběla však nezbytná síla a nadšení pro realizaci. Tak jsme se rozhodli mlýn už ve středu 28. zazimovat; vařili jsme přitom tradiční polední zelňačku pro naše přátele i kolemspěchající. A hledali jsme nové inspirace. Nemáte nějaký nápad? Dokážete nám něco doporučit? Povzbudíte nás? Budeme rádi!

A podívejte se, jak jsme v obci rozsvěcovali vánoční strom 29. listopadu 2015.

Také v roce 2016 jsme se těšili na další přátelská setkávání: První sousedská beseda byla připravena na sobotu 23. ledna.V úterý 2. února 2016 jelo vpodvečer nebývale moc Skaličáků do Brna. Proč? Přece na vernisáž obrazů naší rodačky. Tohle je pozvánka a jestli jste výstavu nestihli navštívit, tak přijeďte zrovna za námi na Skaličku.

V roce 2016 jsme řešili havárku v sekničce mlýna. A dobře to dopadlo.
Na výbornou se zdařila také Járkova oslava.
A vydařilo se i pálení čarodějnic 2016.

Rádi jsme se zúčastnili vzpomínky v neděli 8. května na konec II. světové války. Společně se zastupiteli obce jsme zvali na 8. 5. Nabízíme bez komentáře pár rotujících fotek a drobné zamyšlení. Ze mlýna jsme zamířili na výletiště, kde byl vynikající guláš a písničky dvojice Duotón. Zastupitelé obce ovšem nezapomněli ani na důstojnou úpravu kolem pomníku v lese. U nás nechápeme historii jako nezajímavou minulost, ale spíše jako dobrý základ k pochopení současnosti i budoucích možností.

1. června si pravidelně připomínáme narozeniny tety Anči (Anděla Žandovská 1. 6. 1895 - 1. 8. 1986). Na Skaličce ji dlouhá léta zdvořile oslovovali Paní učitelka a ti starší na ni dosud pěkně vzpomínají.

Na státní svátky 5. a 6. července 2016 jsme připravili VUDPULEDNE VUDEVŘENÉCH VRAT, neboli neformální setkání přátel našeho mlýna. Takto jsme zvali.

Již popáté jsme v roce 2016 nabídli uprostřed prázdnin na dvoře mlýna sobotní odpoledne nejen pro děti - 30. července 2016.

Na sobotu 17. září 2016 jsme zvali na koncert s cimbálem. Sešlo se nás hodně - nejvíc se ze setkání radoval náš mlýn, ale i my mlynářští. Kromě ohlášených hudebníků byly na dvoře také slíbené ukázky z tvorby tří umělkyň. Ovšem největší překvapení pro nás byla gratulace od obce přednesená jedním ze zastupitelů. A blahopřání jako komu? A proč? Z toho překrásného odpoledne máme pár fotek. Jsme ještě pořád hodně dojati, takže snad krátce: DÍK VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE PODÍLELI NA TOM SRDEČNÉM PŘÁTELSKÉM SETKÁNÍ VE MLÝNĚ.

V závěru podzimu 2016 jsme se těšili na komorní koncert v mlénské seknici, ale už jsme jej nedokázali zorganizovat. Další setkávání se sousedy a hudbou však stále připravujeme. Konkrétní rozsah bude ovšem vždy hodně záviset právě na Vás, našich přátelích, známých i kolem spěchajících, kteří nám pomáháte. Chceme pružně reagovat na Vaše podněty. DÍK ZA VŠECHNO PĚKNÉ, CO JSME JIŽ SPOLU PROŽILI! Na podzim 2016 to byla v neposlední řadě poutní mše k uctění patrona naší obce a adventní slavnost s vítáním nových občánků. Je nás už na Skaličce sto šedesát!

Na sobotu 3. prosince 2016 jsme zvali na tradiční zazimování mlýna. Zelňačka chutnala a snad i dětem se u nás líbilo. Zbyla také chvilka na domluvu dalších besed a hezká vzpomínka. Že jste nepřišli pokecat? Tak třeba příště, budeme rádi!


A co v roce 2017?

Na sobotu 18. února 2017 byla připravena vzpomínka v seknici mlýna, v němž v únoru 1945 zatýkalo protipartyzánské komando; zahrálo nám mezinárodně uznávané Janáčkovo kvarteto a uctít památku našich spoluobčanů přišli přátelé Žandovského mlýna. Svoboda je veliká a přitom mimořádně křehká lidská hodnota. Važme si jí! A nepovažujme ji za něco samozřejmého, co bude vzkvétat bez naší trvalé péče.

Pět rotujících fotek z pálení čarodějnic 2017

Společně s představiteli obce jsme nezapomněli ani 8. května 2017 na důstojnou oslavu konce války. Sešli jsme se v poledne u památníku v lese. A odpoledne na dvoře Žandovského mlýna nám po slavnostním zahájení zahráli Brněnští hornisté. Na vzpomínkové setkání přišli přátelé i známí; jen přímých pamětníků už citelně ubývá. Velmi nás potěšila účast zástupců junáckého střediska, které nese jméno Milana Genserka.

Muchova Slovanská epopej, rozsáhlý soubor dvaceti obrovských obrazů malovaných na původně lodní plátna, budí zaslouženou pozornost; byl zapůjčen dokonce až do Japonska.
Žandovský mlýn dostal k Vánocům 2016 dárek – fotografie velikosti 25x45 cm onoho uměleckého díla a rád je svým přátelům ukazuje včetně stručného výkladu.

Víte, že v sobotu 17. června 2017 byl na Skaličce cyklistický závod?
A že do naší obce zajíždí teď pojízdná prodejna pečiva!?

Tradiční VUDPULEDNE VUDEVŘENÉCH VRAT se uskutečnilo ve mlýně na státní svátek ve středu 5. 7. 2017. Srdečně jsme zvali.

Co Vás snad může ještě zajímat:

V sobotu 29. 7. 2017 se uskutečnil 6. ročník Skaličkiády. Přinášíme pár fotek a zamyšlení. Otazník zůstává nad její příští podobou. Moc nás potěší, jestli nám napíšete svůj názor - DÍK ZA KAŽDÝ NOVÝ PODNĚT!

Začátkem srpna 2017 jsme navštivili výstavu Jitky Páralové a její dcery; velmi nás zaujala a pořídili jsme pár fotek, ale pokud jste nenašli čas zajet tehdy do Svratoucha, tak přijeďte k nám na Skaličku. Lze tu najít nejen Jitčiny krásné obrazy, ale i přírodu, z níž se inspiruje, a ...
... a v létě bývá otevřeno občerstvení v areálu příjemně osvěžujícího bazéna - o víkendech teď naše oblíbená Hospoda Pod Paní horou. A obcí vedoucí cyklostezku označují naši přátelé jako bezvadnou, parkoviště u nás nechybí (není-li volno u bazéna, je určitě nedaleko u hřiště), autobus k nám zajíždí pravidelně, turistické cesty jsou dobře značené ... Pokud jste u nás ještě nebyli, tak to určitě napravte!

Podzimní besedy na dvoře mlýna kolem termínu našich svatováclavských hodů jsou už tradicí; sobotu 23. 9. 2017, ač deštivou, si rádi připomínáme; další fotky  (s textem) a  ikony (obrázků k rozkliknutí) z besedy, pro nás až dojemně krásné. A děkujeme všem, kdo jakkoliv přispěli k srdečné náladě onoho jinak chladného zářijového odpoledne 2017.

Pět fotek  z poutní mše svaté k uctění památky svatého Václava.

Vichřice 29. 10. 2017  nezaútočila PánBůhZaplať u nás tragicky.

Malý komorní koncert v seknici mlýna byl připraven na  4. listopad 2017.  Dík patří všem, kdo společně vytvářeli příjemné podzimní odpoledne. Vlevo umístěná fotografie zachycuje první houslistku netradičního smyčcového kvarteta Donna quartet, které ochotně přijelo a představilo nám výběr nejznámějších skladeb ze svého repertoáru. Fotka však má přátelům našeho mlýna nejen připomínat hezký koncert v podání čtveřice vynikajících hráček, ale také ukázat v běžném provozu již opravenou sekničku, rozsáhle poničenou v lednu 2016.  Není pochyb, že tehdejší rychlá odborná pomoc našemu mlýnu umožnila mimo jiné i další milá sousedská setkávání. Nezapomínáme a radujeme se z každé nové dobré zprávy.

___________________________

Další program na Skaličce na soboty v listopadu 2017:

11. 11. odpoledne Setkávání občanů našeho mikroregionu - tentokrát v Čebíně

18. 11. dopoledne Společné vysazování obecních švestek  CÍL

18. 11. odpoledne Setkání v hospodě s domácí zabijačkou  FOTKY

25. 11. odpoledne Vítání občánků a rozsvěcení vánočního stromu  TRADICE

V listopadu jsou také dva významné dny pro naší rodinu: 11. 11. si připomínáme narození Boženky Žandovské (1901 - 1972) a 25. 11. se o mnoho let později narodil její vnuk Vladislav Beneš. Oba dny jakož i jiné svátky rádi gratulujeme či věnujeme vzpomínku svým blízkým. Ta chvilka klidného zastavení v jinak zdánlivě rušném životě nám připadá důležitá. Přejeme ji pravidelně i Vám, přátelům Žandovského mlýna.

V prosinci 2017 jsme již další sousedskou besedu nenabídli a těšili jsme se na přátelská setkávání v příštím roce; v pohodě a ve zdraví. Přání

Do nového roku 2018 jsme vstoupili všichni o něco starší a snad i o něco zkušenější a moudřejší; často s pěknými předsevzetími. Chtěli jsme především zachovat tradiční sousedské besedy. celý text z 1. 1. 2018

Na webu naší obce se 4. ledna 2018 objevila informace k úpravě prostoru bývalé hospody. Přidáváme něco drobně ze vzpomínek k tomu místu (ač víme, že mohou být nepřesné). Původní domek tam stavěli manželé Zahradníkovi. celý text


___________________________


Žandovský mlýn teskní při vzpomínce na přepadení nacistickým komandem 24. 2. 1945. Takto jsme zvali na sousedské setkání 24. února 2018. Potěšila nás účast přátel a doufáme, že snad i další lidé v našem okolí se alespoň krátce zamyslí nad historickými souvislostmi.

___________________________

V sobotu 10. března 2018 nás hodlal navštívit náš kamarád Karel, violista, a podělit se s námi o svoje nevšední zážitky ze zájezdu filharmonie do Indie; měl připravených pár fotek a kupu zajímavých postřehů. Bohužel se z vážných důvodů omluvil. Tak jsme aspoň pokecali, vařili indický čaj z výborné skaličské vody, prohlíželi exotické fotky a radovali se z útulného prostředí stařičkého moravského mlýna. Dík patří všem, kdo přispěli k hezkému odpoledni.

___________________________

V sobotu 17. března 2018 jsme šli fandit na významnou brněnskou sportovní událost BĚH LUŽÁNKAMI; uskutečnil se již 73. ročník. Tento atletický závod se týká všech věkových kategorií (muži běží trasu v délce asi 7777 m). Koná se pravidelně vždy na samém začátku jara. Tentokrát však počasí bylo ještě zimní, teplota blízko nuly, nevlídný studený vítr, v noci dokonce sněžilo. Přesto účast borců (tedy míněno závodníků a závodnic) i nás diváků byla vysoká podobně jako v minulých letech. A pořadatelsky již tradičně vše perfektně zvládnuto. Proč se vlastně o tom obdivně zmiňujeme na našich webových stránkých? K brněnským organizátorům patří i naši přátelé. Právě jejich rady a praktické zkušenosti velmi přispěly v roce 2017 ke zdaru 6. ročníku Skaličkiády. Skaličkiádu 2018 už opět připravili její zakladatelé z roku 2012 Tonda a Vítek. Rádi jsme jim drobně pomohli. Určitě jsme nebyli sami, kdo jsme se na 7. ročník (teprve nebo už 7. ročník?!) hodně těšili. V minulých letech jsme ideální podobu a zajímavou náplň teprve hledali. Skalička je malá obec a její dětský den nazývaný pracovně také PŮLENÍ LÉTA stěží někdy dosáhne celostátního věhlasu. Ale určitě může přinášet radost dětem i dospělákům, kteří nás v polovině prázdnin navštíví. Zveme srdečně, PŘIJĎTE! Do Lužánek (termín pro rok 2019 je 23. březen) i k nám na Skaličku Snad se Skaličkiáda již trvale zapíše do našich myslí jako hezký letní zážitek pro děti i dospělé.

___________________________

___________________________

Ani v roce 2018 jsme nezapomněli upálit všechny zlé čarodějnice! Pár fotek z 30. dubna.

___________________________

Slavnostní koncert na paměť konce Druhé světové války jsme připravovali na dvoře mlýna již tradičně ve spolupráci se zastupiteli obce. Takto jsme zvali. Pár fotek  z 8. května 2018  pro vzpomínku. Dík všem, kdo jste přišli! A všem, kdo jste si kdekoliv - byť na chviličku - připomenuli zdánlivě dávné události, které dosud vytvářejí základní rámec našeho života.

___________________________

Cyklistický závod HAPE TOUR Skalička 2018 (už druhý ročník!) se konal 16. června; večer nám zahráli L.A.BEAT a jejich hosté. Bylo u nás opravdu živo!

___________________________

Bazén vedle mlýna byl od června napuštěný bazen a celé léto 2018 krásně čistý!
___________________________

23. června mám svátek - Zdenka. Den předtím, 22. 6. uplynulo v roce 2018 právě sto let od narození mého táty Zdenka, potomka mlynářské rodiny Bahnerů. A tak jsme zvali na oslavu i na vzpomínku. A ptáte se, jaká nově připravená historická upoutávka zaujala? Asi knížka vzpomínek, kterou vydala po smrti autora vlastním nákladem jeho dcera. Tuto i další ukázky jsme měli na notebooku: Z pamětní knihy tišnovské župy hasičské, nebo významné architektonické skvosty naší republiky za posledních sto let. A co se nejvíc líbilo dětem? Na ten den budeme určitě rádi dlouho vzpomínat A ještě fotka mých mlynářských předků.
______________
___________________________________________________________________

SKALIČKIÁDA 2018 se skutečně povedla - pro vzpomínku těm, kterým se (stejně jako nám) líbila, a stručné info pro ty, kteří možná přijedou až příští rok, přidáváme pár fotek z výletiště  a  ze mlýna.
Dětský půlden Skaličkiáda aneb PŮLENÍ LÉTA se konal již 21. července, protože další týden, od soboty 28. byl na našem výletišti dětský cirkus LE GRANDO. A bylo se na co dívat. Ostatně  léto  je u nás na Skaličce pravidelně velmi příjemné!
___________________________________________________________________
VZPOMÍNKA na konec léta 1938.
Evropští politici v té době už asi připravovali dokument podepsaný v ranních hodinách 30. září a později označovaný v našich dějinách jako Mnichovská zrada. Ale u nás na Skaličce se věnovala větší pozornost chystanému fotbalovému utkání AC Skalička – SK Újezd; hrálo se

Možná si myslíte, že na současném hřišti vedle Hospody Pod Paní Horou; ale kdepak, v těch místech byla tehdy zahrada patřící k nedalekému mlýnu a staral se o ni sadař a včelař Karel Žandovský (1900–1945).

... hrálo se ve Žlebech, na cestě mezi oběma obcemi. O hráče byla nouze, a tak se domluvila jen sedmičlenná družstva a na věk se příliš nedbalo. Nouze byla též o správné fotbalové míče – majitelem toho široko daleko jediného byl Josífek Nedomů a stal se tudíž kapitánem skaličského týmu. Skaličtí zahájili hru hned impozantním útokem a brzo vedli 2 : 0. Aspoň tak na zápas dnes rád vzpomíná tehdejší desetiletý kluk Jirka Beneš. Že bojovníci z Újezda výsledek brzo obrátili a vyhráli 3 : 2, tak to už zmiňuje ve svém líčení jen tak bez důrazu. A Josífek plakal, dodává. Ostatně brzo po onom utkání brečel v celé naší vlasti kde kdo, když vešla ve známost Mnichovská dohoda. Neměli bychom zapomínat. Připomeńme si třeba v této souvislosti často citovaná slova anglického politika W. Churchilla: „Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Tato pravda, vyjádřená před 80 lety, je bohužel stále aktuální i pro naše současná rozhodování, i pro naše současné životy. NEMĚLI BYCHOM ZAPOMÍNAT!

_______________________________________________________________________

Moravské žestě     Pozvánka na 22.9.2018

A gratulovat přišli představitelé obce, přátelé, sousedé, známí, kolegové, rodina. Byl to příjemný den. Dík za něj! A cože jsme to slavili? Přece sto let od založení naší republiky a narozeniny nejstaršího žijícího potomka pantáty Žandovského. Tak ať se nám všem daří!
A byl DORT? Byl.

_______________________________________________________________________

Koncem září uctíváme pravidelně památku svatého Václava, patrona naší obce.

V listopadu jsme zvali na poslední přátelskou besedu v roce 2018 a rádi vzpomínáme:

Zelňačka nám chutnala, na besedu zavítal mimo jiné s rodiči i nejmladší občan naší obce a

Zelnacka     Mladí na Skaličce     Boženka

a vzpomněli jsme také na naše předky    
a bylo nám hezky. Dík všem, kdo jste přišli.    

A ještě dvě fotky od Slávka doplněné příběhy našeho mládí, vyprávění o  Božence od jejího syna a jeho další  text  - vzpomínka na skaličské ochotníky v půli třicátých let minulého století.

Upozornění  na pražskou listopadovou výstavu našich rodaček a rozsvěcení vánočního stromku 2018
------------------

-------------------
V roce 2018 to bylo od nás už všechno; jen ještě   přání  do nového roku a dík všem za dosavadní přízeň!

-------------------


_________

V roce 2019 předpokládáme zatím ve mlýně dvě tradiční akce: v sobotu 23. února malý vzpomínkový koncert v seknici, kde se na samém konci války zatýkalo, a setkání 8. května. My i  náš stařičký mlýn se těšíme na Vás i Vaše podněty, na milé PŘÁTELSKÉ BESEDY!


Pozvánka na 23. 2. 2019

Chcete se něco zeptat? Může Vás něco zajímat? Napište nám! Pokusíme se odpovědět.


Návrat na úvodní obrázek


Přejeme všem Pěkný den !!

Autoři této web_stránky: manželé Benešovi

Žijící potomci pantáty Karla Žandovského


Poslední aktualizace: